fbpx

Miljö och Hållbarhet

Sportengen bryr sig om miljön och vi vill att planeten skall må bra idag och imorgon.

Fortsätt scrolla för att läsa mer…

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

  • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier.

  • Med inspirerande material utbildar vi personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

  • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.

  • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.

  • Vi väljer miljöbilar, men försöker ändå att minimera antalet resor och liknande och vi genomför e-möten, videokonferens mm då så är möjligt.

  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.

  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.

”Det här är ingen politisk debatt. Det är en mänsklig. Ren luft och rent vatten och klimat där man kan leva är mänskliga rättigheter. Och att lösa den här krisen är int en fråga om politik. Det är vår moraliska skyldighet”

Leonardo DiCaprio